K zapůjčení:


 

PODMÍNKY SLUŽBY
Zapůjčení probíhá na podpis smlouvy o pronájmu. Opíšeme si údaje z Vašeho občanského průkazu.  Zálohu nepotřebujeme. Cena se počítá za každých započatých 24h od hodiny zapůjčení. V případě nenavrácení předmětu ve stanovený termín po 7 dnech bez udání důvodu, bude podáno trestní oznámení na PČR a požadována náhrada škody soudní cestou.